kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Wijktuin Ubbergseveldweg

Doel is een mooie laagdrempelige en gemakkelijk toegankelijke wijktuin te creëren waarin bewoners van de Ubbergseveldweg 99 en mensen uit de wijk elkaar ontmoeten en waar vanuit die ontmoeting ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven, contacten en activiteiten met als gevolg integratie te verstreken en isolement tegen te gaan.

 

Pluryn, locatie Ubbergseveldweg, zoekt met diverse belangengroepen naar nieuwe vormen van verbinding met de wijk en zijn bewoners.

Hieruit is de ambitie ontstaan om de tuin rondom Ubbergseveldweg 99 aan te pakken en een open karakter te geven, zodat de tuin dienst kan doen als laagdrempelige ontmoetingsplek waarin wijkbewoners en cliënten van de Ubbergseveldweg samen, in een prettige sfeer kunnen verblijven, werken in de natuur en bewegings- of andere activiteiten kunnen doen. Hierdoor wordt sociaal isolement tegengegaan.

Sociale integratie is het doel. Wijkbewoners kunnen de tuin vrij bezoeken, deelnemen aan activiteiten of activiteiten opzetten, gebruik maken van de beweegtuin, meehelpen in de moestuin en daar elkaar -en onze bewoners- ontmoeten.

 

 

Aanvragers
Pluryn


Subsidieperiode/ looptijd
De daadwerkelijke uitvoeringsfase van het Wijktuin Porject zal tussen maart 2019 en juni 2019 plaatsvinden.

Streven is om in juni 2019 de Wijktuin feestelijk te openen.

Subsidiebedrag
€ 5.000,– 

 
Follow up

Zodra de Wijktuin is gerealiseerd zal een feestelijke opening plaatsvinden voor wijkbewoners, cliënten en voor de fondsen die deze wijktuin mede mogelijk hebben gemaakt.

 

Meer weten over dit project
Wijktuin Ubbergseveldweg 99 te Nijmegen.
Onderdeel van Pluryn.
Meer informatie: Jacqueline van Osch
 
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077