kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Tusmo, versterken sociale positie
van Somaliërs in Nijmegen

Het Tusmo-project (tusmo betekent richtingwijzer) is een project voor en door Somaliërs, uit te voeren door de Somalische Vereniging Gelderland Walaaleye in samenwerking met het lnterLokaal te Nijmegen. Het project wil door middel van voorlichting, advisering en sociale activering de Somalische doelgroep aanzetten tot een toenemende participatie op diverse terreinen zoals gezondheidszorg, onderwijs en op sociaal maatschappelijk gebied.

Het project is gericht op de gemeente Nijmegen, waar de problematiek redelijk in kaart is gebracht en onder de Somaliërs kadervorming plaats vindt en een brede zelforganisatie is opgezet. Het project wil een pilotfunctie hebben voor andere gemeenten. De looptijd is twee jaar.

De Ulbo M.J. Heikensprijs die SPIG aan het Tusmoproject heeft toegekend maakt een start van het project mogelijk. De jury hoopt dat de toekenning gezien zal worden als een teken van maatschappelijk draagvlak dat andere subsidiegevers over de streep zal trekken waarna tot integrale uitvoering zal kunnen worden over gegaan. Op basis van de prijs zal met de voorlichtingsactiviteiten een aanvang genomen kunnen worden.
Aanvrager
Somalische Vereniging Gelderland Walaaleye
(winnaar van de eerste Ulbo M.J. Heikensprijs, door SPIG uitgereikt in 1998).

Doel
Met voorlichting, advisering en sociale activering iets doen aan de ongunstige maatschappelijke positie en sterker wordend isolement van Somaliërs en groeiend onbegrip tussen instellingen en de Somaliërs.

Subsidieperiode/looptijd
Subsidieperiode: 1999 -2000
looptijd project: 1999 - 2002

Subsidiebedrag
fl 25.000, -, ingezet voor de opstart van het project.

Follow up
In 2003 kreeg InterLokaal subsidie voor Tusmo 2, gericht op de integratie van Somalische vrouwen. Tusmo 2 werd in 2005 afgerond.

Meer weten over dit project?
Dermijn, S. Tusmo: een project voor en door Somaliërs (Nijmegen), Pharos, Utrecht, 2002.
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077