kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Renal Tracker

Renal Tracker een mHealth oplossing voor gedragsverandering die noodzaak tot nier dialyse helpt te vertragen.

 

Chronische nierschade is een onomkeerbare aandoening die 10% van de bevolking treft. Hierbij neemt de nierfunctie af totdat dialyse/niertransplantatie noodzakelijk is om het leven van de patiënt te redden. Vroege detectie, medische behandeling en zelfmanagement kunnen het verloop mogelijk vertragen. Het vermogen om de eigen aandoening te managen levert een belangrijke bijdrage aan de mentale gezondheid / het algemeen welzijn van patiënten die geconfronteerd worden met een chronische aandoening. Onderzoek toont aan dat online zelfmanagement programma’s (i.e. web/mobiele telefoon) beter werken dan offline. Desondanks is mobile health (mHealth) niet zonder uitdagingen – een recente literatuur studie identificeerde vier categorieën ouderdomsbarrières die het gebruik hiervan beïnvloeden: cognitie, motivatie, fysieke gesteldheid, en perceptie.

 

RenalTracker is een mHealth oplossing voor gedragsverandering die dialyse helpt te vertragen door:

  • Evidence-based curriculum gebaseerd op het STERK Self-Management Programma voor patiënten met CKD
  • Psychologische inoculatie met Dr. Yori Gidron van de Vrije Universiteit Brussel
  • Behavior design met pioniers van Stanford University’s Persuasive Tech Labs
  • Gepersonaliseerd dieet 1-op-1 met health coach

 

Het doel van RenalTracker is om in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Radboud deze barrières te evalueren d.m.v. gebruiks- en focusgroep sessies. Dr. Annemieke Visser, één van de oorspronkelijke voorstanders van STERK, zal worden geraadpleegd voor het verbeteren van het curriculum en het toepassen van mHealth op basis van deze sessies.

 

 

Aanvragers
Binnovate Digital Health BV.

Doel

Het resultaat van dit project is een verbeterd prototype van een mHealth platform, dat in co-creatie met oudere patiënten tot stand is gekomen, om hen te sterken bij het zelf-managen van hun chronische aandoening met in achtneming van hun persoonlijke barrières, behoeften, en profiel. Het draagt bovendien bij aan de literatuur naar zelfmanagement-oplossingen specifiek voor oudere volwassenen met chronische aandoeningen in Nederland.


Subsidieperiode/ looptijd
oktober 2018 – begin 2019

Subsidiebedrag
€ 5.200,– 

Meer weten over dit project
Mail Kirby Binayao
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077