kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Duo-workshops, verhogen van welzijn
van scholieren bij (faal)angstklachten

Duo-workshops zijn gebaseerd op evidence based energie psychologie technieken ter preventie, reductie en eliminatie van diverse angstklachten (zoals beoordelingsangst, examenvrees, (sociale) faalangst, spreekangst, presentatie angst, al dan niet in combinatie met paniek, hyperventilatie en/ of black outs).


Deze duo-workshops worden gegeven aan scholieren van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en Arnhem e.o. die kampen met vormen van (faal)angst.
Doel is het verhogen van het (persoonlijke en psychische) welzijn van scholieren die in het dagelijkse leven last hebben van ernstige (faal)angstklachten en preventie van angstklachten. Middel om dit resultaat te bereiken zijn duo-workshops (bestaande uit 2 bijeenkomsten van 2 ½ uur) waarin scholieren krachtige technieken leren om zelfstandig hun (faal)angst (en de daarbij behorende klachten) te reduceren dan wel duurzaam te elimineren. De doelgroep is hiermee in staat zelfstandig haar eigen welzijn te verhogen.

Evaluatie

Er zijn 10 duo-workshops verzorgd op 7 Middelbare scholen. Vijf duo-workshops zijn ingezet als ‘examenvrees’ trainingen en vijf duo-workshops zijn ingezet als (faal)angst- & paniekreductie voor klas 1 t/m 6. De meeste leerlingen vermeldden de volgende aanmeldklachten: Faalangst (voor toetsen/ essays/ presentaties/ examens), black outs, paniekklachten i.c.m. hyperventilatie (bij toetsen), onderpresteren, onzekerheid (algeheel en/ of sociaal), spreekangst, spanningsklachten, fysieke spanningsklachten.

Tijdens de eerste sessie hebben de leerlingen een aantal basisoefeningen (uit de energiepsychologie) geleerd om rustiger te worden, zichzelf een energieboost te geven en om hun stress/ angst a.g.v. een recente gebeurtenis te reduceren. Tijdens de tweede sessie hebben deelnemers geleerd om hun concentratie te versterken en stress/ angst m.b.t. toekomstige situaties (zoals toetsen/ examens/ spreekbeurten etc.) te reduceren.
Het merendeel van de leerlingen heeft in de tussenliggende tijd (tussen de eerste en tweede sessie) de basisoefeningen zelfstandig toegepast.

De leerlingen hebben de workshops als zeer nuttig en praktisch toepasbaar ervaren. Bij aanvang van de tweede bijeenkomst wordt door veel ‘oefenaars’ gerapporteerd dat ze zich n.a.v. deze oefeningen al rustiger in hun hoofd, kalmer en meer ontspannen voelen. Veel deelnemers rapporteren ook dat ze zich beter & langer kunnen concentreren en dat het lezen van moeilijke teksten gemakkelijker gaat. Een groot aantal deelnemers rapporteert dat de oefeningen hen ook hielp om voor het slapen rustiger te worden en beter te kunnen in- en doorslapen (in de eerste sessie hadden we hen het advies te geven om bepaalde oefeningen toe te passen voor het reduceren van slaapproblemen). Verschillende leerlingen hadden in tussenliggende tijd (tussen de 1 en 2e sessie) al een toets, practicum, tentamen of (proef)examen gehad. Allen rapporteerden dat zij zich rustig voelden, geen paniek of black out klachten hadden, en dat de toets/ examen goed was verlopen. Een aantal van hen rapporteert zelfs dat ze voor het eerst een voldoende hebben gehaald voor het betreffende vak! Een aantal leerlingen meldt dat ze een 7,5 of hoger hebben gehaald voor vakken zoals Wiskunde, Scheikunde en Frans, waar zij voorheen nooit boven een 5,5 hadden gescoord.
Een aantal deelnemers rapporteert dat ze minder chaos in hun hoofd ervaren en dat ze aanzienlijk minder last hebben van negatieve gedachten zoals “ik ga het verknallen”, en daarvoor in de plaats een groter gevoel van zelfvertrouwen ervaren. Er werd ook gerapporteerd dat deelnemers zich op andere levensgebieden kalmer en minder zenuwachtig voelen zoals bij: optreden, sportwedstrijden, sollicitatie, sociale situaties etc.

Voor meer info over dit project:
www.battal-looman.nl

SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077