kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Cursus Mondig zijn,
empowering psychiatrische cliënten

Door de nieuwe wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet op de Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) wordt het steeds belangrijker dat cliënten in de psychiatrie mondige consumenten zijn.


Hulpvragers en hulpverleners zullen vaker met elkaar onderhandelen over de behandeling. Dit vereist van beide partijen bepaalde vaardigheden.

KIK ontwikkelde daarvoor met financiële ondersteuning van SPIG een cursus van drie (later vier) dagdelen. De eerste cursus vond in augustus 1993 plaats met negen deelnemers.

Aanvrager
Project Kwaliteit in Kliëntperspectief (KIK) van het Regionaal Patiëntenplatform Zuid-Gelderland.

Doel
Ontwikkelen van een cursus voor cliënten in de psychiatrie waarin ze leren voor zichzelf op te komen in contacten met hulpverleners.
Subsidie ingezet voor personeel- kosten cursus-ontwikkelaar

Subsidieperiode/looptijd
Subsidieperiode 1992 en 1993
Looptijd project: 1992 t/m 1994

Follow up
De cursus is overgedragen aan de patiënten- en cliëntenraden en de aanbieders van GGz in de Provincie Gelderland. Over de cursus verschenen artikelen in diverse vakbladen.
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077