kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Sociale activiteit voor asielzoekerskinderen
van ouders met psychiatrische problemen (KOPP)

De kinderen en hun families in asielzoekerscentra hebben veelal weinig vrienden. Veel ouders kampen met psychische en/of psychiatrische problemen. Zij zijn daardoor psychisch (maar ook financieel) niet in staat om leuke dingen met hun kinderen te ondernemen.


Subsidieaanvragen bij diverse fondsen werden niet gehonoreerd. Met de subsidie van SPIG hebben twee studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool Arnhem Nijmegen het project kunnen uitvoeren. Zij werden afwisselend begeleid door de teamleider vrijwilligersprojecten van NIM Maatschappelijk Werk en de preventiemedewerkster van GGz Nijmegen.

In september 2006 is er gestart met een groep van circa negen kinderen van zeven tot twaalf jaar. De groep is 36 woensdagmiddagen bij elkaar geweest, waarbij de opkomst varieerde van twee tot negen kinderen. Sommige kinderen lieten het vanwege problemen in de gezinnen soms of vaker afweten. De kinderen die wel kwamen, hebben de middagen met veel plezier bezocht. Er is muziek gemaakt, geknutseld en gekookt en ze zijn samen op stap geweest.

Aanvragers
Preventiewerkers GGz Nijmegen en Schoolmaatschappelijk
Werk NIM

Doel
Het vergroten van leefwereld en het verkleinen van het sociaal isolement van asiel­zoekers­kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

Subsidieperiode/looptijd
september 2006 – juni 2007

Subsidiebedrag
€ 11.097,20 / ingezet voor personeel, reiskosten en activiteiten.

Follow up
De preventiemedewerkster van de GGz is in samenwerking met het asiel­zoekers­centrum in 2007 opnieuw met een groep gestart op de school van het asiel­zoekers­centrum.

Meer weten over dit project?
GGz (preventie) en
NIM Nijmegen
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077