kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Wat doet SPIG

 

De Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg (SPIG) subsidieert sinds 1991 kleinschalige en kortdurende projecten en activiteiten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn. De projecten die SPIG financieel ondersteunt, kenmerken zich door een vernieuwend karakter en preventieve meerwaarde voor sociaal-medische problematiek in de breedste zin van het woord.

 

SPIG is een relatief klein Nijmeegs fonds dat initiatieven ondersteunt met wortels in en/of uitstraling naar de stad of de directe omgeving. Organisaties – van kleine ad hoc samenwerkingsverbanden tot gevestigde instellingen – kunnen op elk moment in het jaar een subsidieverzoek indienen. Het stichtingsbestuur vergadert vier keer per jaar. Elk jaar keert SPIG ongeveer € 25.000, - aan subsidie uit.

 

De stichting stimuleert ook actief innovatie in de gezondheidszorg, met name door het uitschrijven van prijsvragen onder studenten en docenten van onderwijs­instellingen in de regio: MBO, HBO en Universiteit.

 

Ten slotte leent SPIG incidenteel bestuurlijke kracht uit aan stichtingen die een activiteit willen opstarten. Dit gebeurde in het verleden bij een stichting begeleid wonen voor jongeren en een stichting begeleid wonen voor harddruggebruikers. Wanneer een dergelijk initiatief op eigen benen staat, trekt de bestuurder van SPIG zich geleidelijk terug.

Geschiedenis SPIG

 

De Stichting Preventie Innovatie Gezondheidszorg is de opvolger van de Stichting Protestants Interkerkelijke Gezondheidszorg. Deze stichting werd in de jaren zestig van vorige eeuw opgericht door de samenwerkende Diaconieën om hiaten in de Nijmeegse gezondheidszorg op te vullen. De protestantse tak van de thuiszorg (kruisvereniging) en de protestantse tak van de ambulante geestelijke gezondheidszorg kwamen daar uit voort. Deze organisaties fuseerden in de algemene zorg instellingen die door overheid en ziektekosten verzekeraars werden betaald.

De Stichting Protestants Interkerkelijke Gezondheidszorg trok zich hier zowel financieel als bestuurlijk uit terug, maar ontplooide in de jaren zeventig en tachtig nog wel nieuwe initiatieven. Onder meer op het gebied van de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige woonvoorzieningen voor ouderen. Daarbij werd samengewerkt met lokale partijen die op deze terreinen actief waren.

De behoefte aan voorzieningen vanuit particulier initiatief werd steeds geringer omdat de overheid daar steeds meer in ging voorzien. De SPIG concentreerde zich daarom op het stimuleren van initiatieven die zorgaanbod en zorgvraag beter op elkaar moesten afstemmen. Zo werd een cursus ontwikkeld die hulpvragers in de GGz beter over hun vraag leert onderhandelen. Ook werden mantelzorg­organisaties en vrijwilligersorganisaties financieel ondersteund.

De SPIG maakte in de jaren negentig haar middelen die in onroerend goed waren belegd vrij en trad alleen nog op als fonds dat lokale initiatieven op het gebied van haar doelstellingen financieel ondersteunde. Omdat de bestuurlijke relatie met de Diaconieën inmiddels was verwaterd, werd deze in goed overleg beëindigd.
De stichting kreeg op 4 maart 1991 een nieuwe naam: Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg.

Bestuur

 

Het bestuur van SPIG bestaat uit vrijwilligers binnen het Rijk van Nijmegen. De bestuurleden zijn beroepsmatig actief in verschillende netwerken en zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de GGz- en welzijnsector. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • José Wichers-Bots  (voorzitter)
  • Jelle Guldenaar (secretaris)
  • Don Olthof (penningmeester)
  • Goof van Gemert
  • Carel Veldhoven
  • Corina Brekelmans
  • Nuray Dogan

Schenkingen en legaten

 

U kunt het werk van SPIG steunen met schenkingen of door de stichting op te nemen in uw testament. SPIG wordt door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat donateurs van SPIG giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van SPIG

SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077