kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Wat doet SPIG

 

De Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg (SPIG) subsidieert sinds 1991 kleinschalige en kortdurende projecten en activiteiten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn. De projecten die SPIG financieel ondersteunt, kenmerken zich door een vernieuwend karakter en preventieve meerwaarde voor sociaal-medische problematiek in de breedste zin van het woord.

SPIG is een relatief klein Nijmeegs fonds dat initiatieven ondersteunt met wortels in en/of uitstraling naar de stad of de directe omgeving. Organisaties – van kleine ad hoc samenwerkingsverbanden tot gevestigde instellingen – kunnen op elk moment in het jaar een subsidieverzoek indienen. Het stichtingsbestuur vergadert vier keer per jaar. Elk jaar keert SPIG ongeveer € 25.000, - aan subsidie uit.

De stichting stimuleert ook actief innovatie in de gezondheidszorg, met name door het uitschrijven van prijsvragen onder studenten en docenten van onderwijs­instellingen in de regio: MBO, HBO en Universiteit.

Ten slotte leent SPIG incidenteel bestuurlijke kracht uit aan stichtingen die een activiteit willen opstarten. Dit gebeurde in het verleden bij een stichting begeleid wonen voor jongeren en een stichting begeleid wonen voor harddruggebruikers. Wanneer een dergelijk initiatief op eigen benen staat, trekt de bestuurder van SPIG zich geleidelijk terug.

 

SPIG beheert ook de middelen van de in 2002 opgeheven stichting Verder. Deze middelen worden aangewend voor individuele hulp aan nabestaande bij suicide van een dierbare. Hier vindt u meer informatie.

 

 

SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077